Z důvodu nedostavení nadpoloviční většiny členů spolku Skate Klub Havířov z.s. na členskou schůzi, která se konala 8.11.2023, nebyla tato schůze usnášeníschopná, proto se stanovil nový termín schůze.

Nový termín, členské schůze je 12.12. 2023 od 16:00. Členská schůze se bude konat na adrese  U Stromovky 1473, 736 01 Havířov 1 v sálu ve spodním patře restaurace DR.Grill.