Nový termín členské schůze 2023

Z důvodu nedostavení nadpoloviční většiny členů spolku Skate Klub Havířov z.s. na členskou schůzi, která se konala 8.11.2023, nebyla tato schůze usnášeníschopná, proto se stanovil nový termín schůze. Nový termín, členské schůze je 12.12. 2023 od 16:00. Členská schůze...

Konání členské schůze 2023

Konání členské schůze 2023  Skate Klub Havířov z.s. zve všechny své členy starší 18 let nebo zákonné zástupce nezletilých členů na členskou schůzi, která se koná ve středu  8. listopadu 2023 se začátkem v 16:00.  Členská schůze se bude konat na adrese  U Stromovky...